Friday, 29 November 2013

आदिवासी कर्मचारी यांना २२%आरक्षण मिळावे - Javhar Meeting

*Pyadi Dhande * सर्व आदिवासी कर्मचारी यांना २२%आरक्षण मिळावे या साठी महाराष्ट्रराज्यातिल सर्व आदिवासी कर्मचारी तसेच सुशिक्षितवर्ग सह कुटूंब सहपरिवार ॥भारती विद्यापिठ जव्हार॥ता.जव्हार जि.ठाणे. येथे उपस्थित रहाणार आहे.तरी आपण आपल्या मिञ परिवाराला घेऊन येणे

https://groups.google.com/d/msg/adiyuva/8Py_9x4jfus/iGOEnFq41-wJ

No comments:

Post a Comment